Parodontologija

U Poliklinici Medikadent svi se zahvati parodontne kirurgije izvode minimalno invazivnim tehnikama.

Parodontologija je posebna grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti koje pogađaju parodont.

Parodontne bolesti počinju nakupljanjem patogenih bakterija u tkivima usne šupljine. Naslage bakterijskog plaka i kamenca u prostoru između gingive i zuba (parodontni đžep) dovode do kronične upale koja razara potporna tkiva zuba.

Parodontne bolesti možemo podijeliti u dvije velike skupine: gingivitis i parodontitis.