Aligner fitter – da bi vaša terapija bila uspješnija!

Prednosti za pacijente

  • lakše namještanje alignera na zube
  • smanjuje mogućnost nastajanja praznina između alignera i zuba
  • kraća terapija

Uobičajeno je da pacijenti prvi dan imaju poteškoće sa stavljanjem alignera (nevidljivog aparatića) na zube. Ništa neobično jer to rade prvi puta. Događa se i da aligneri ne sjednu do kraja na pacijentove zube. Koristeći fittere aligneri će sjesti na točno predviđeno mjesto i omogućiti da isplanirana terapija bude što efikasnija i uspješnija.

Aligner fitter – što je i kada ga koristiti

Aligner fitter je mali cilindar proizveden od medicinskog materijala koji zadovoljava EU I US Food Contact Materials (FCM) standarde, kako bi ga pacijenti što sigurnije mogli koristiti u ustima. Izgleda poput malog valjka i grize se dok se aligneri nalaze na zubima.

Osim kod prvog stavljanja alignera, potrebno je da pacijenti prilikom svakog stavljanja alignera na zube koriste fittere i na taj način lakše i preciznije postave alignere na predviđeno mjesto.

Kako koristiti Aligner fittere? Jedan aligner, jedan fitter

Aligner fitteri koriste se zajedno sa alignerima na način da prilikom svakog stavljanja alignera na zube, pacijenti koriste aligner fitter kako bi njihovi aligneri sjeli što čvršće uz pacijentove zube. Samim time se osigurava bolje prianjanje i preciznije djelovanje sila koje sudjeluju u pomicanju zuba. Također se smanjuje mogućnost nastajanja praznina između alignera i zuba. Fitteri se koriste 2 – 3 minute kod svakog postavljanja alignera na zube na način da se fitter grize dok se aligneri nalaze na zubima. Radi higijenskih razloga preporuka je da se fitteri mijenjaju jednom tjedno, odnosno zajedno sa promjenom alignera.

Aligner fitter