Laser

U današnje vrijeme moderna dentalna medicina ne može se ni zamisliti bez upotrebe kompjutera, informatizacije i digitalizacije.
Ono o čemu se jako puno govori danas je upotreba lasera u dentalnoj medicini.

U Poliklinici Medikadent nudi se niz pogodnosti za pacijente.

Uporabom lasera bakterijske infekcije svedene su na minimum jer visoko energetska zraka uništava bakterije i sterilizira područje zaraštanja. Laserskom tehnologijom bitno se smanjuje krvarenje,jer svijetlo visoke energije pomaže bržem zgrušnjavanju. Koristi se u oralnoj kirurgiji, parodontologiji, liječenju simptoma herpesa, afti, smanjenju osjetljivosti zubnih vratova.

× WhatsApp